Autorski tekst odbornika Zlatka Milanovića

Odlazeće gradsko veće dozvolilo je sebi da rasprodaje gradsku imovinu na mala vrata za vreme vanrednog stanja.

Kako i na koji način i u kom sastavu je komisija sprovela licitaciju prava je enigma, i pitanje da li treba pokrenuti  njihovu odgovornost. Bilo bi zanimljivo da saznamo ko su bili članovi komisije i da li su neki od njih dovedeni u rizik kao pripadnici osetljive populacije u vreme pandemije?

Prodaja gradjevinskog zemljišta tj. otuđenje javne svojine uvek prate kontradiktorni  potezi...

Ova poslednja licitacija nije transparentna zato što nije objavljena na zvanicnom sajtu GradaKG ,tako da gradjani ne znaju šta je prodato i koliko je novca inkasirano u gradsku kasu.Na svakom koraku nailazite na ćutanje i nezainteresovanost svih odgovornih u gradu i na žalost svih onih koji treba da kritikuju ovako stanje.Informacije do kojih sam kao odbornik mogao da dodjem stvaraju sumnju da se pre licitacije znaju kupci zemljišta .Ovo se konkretno odnosi na radnu zonu Feniks , u kojoj je početna cena od 4000e za ar zemljišta(ukupne povrsine od 6h). Upoznati smo da početnu cenu predlaže Uprava prihoda ali to nije obavezujuće.Ono što takođe budi sumnju je činjenica da pre same licitacije i prenosa vlasništva nad zemljištem su izdati lokacijski uslovi za ponudjača tj. za onoga koji je poslao pismo o namerama.Ovo je veliki prekršaj ,Grad zna unapred ko kupuje ,zna za koliko novca i pre prenosa vlasništva izdaju se lokacijski uslovi sa dozvoljenom izgradnjom objekta,za ovakav rad neko ozbiljno treba da odgovara.

Grad treba da svojom prodajom utice na formiranje cene u onoj meri koliko ima spremljenog infrastrukturnog zemljišta. Tako će cena biti mnogo veća od one koju prihoduje Gradska Uprava.

Napominjem da sam kao odbornik , u predhodnom periodu ukazivao na slične probleme gradskoj vlasti pri formiranju nove industrijske zone Sobovica – pa je tako novi investitor otkupljivao poljoprivredne parcele koje su prelaskom u njegovo vlasništvo po ubrzanoj proceduri na samo upućen zahtev,  lokalna uprava je dozvoljavala spajanje tih parcela koje se kasnije proglašavaju za gradsko  gradjevinsko zemljište.Kao obrazloženje ovih radnji od strane gradske vlasti je stigao odgovor da će u ovoj godini na tom mestu biti zaposleno sedam hiljada ljudi,sami procenite da li je tako?!

Grad mora  i ima obavezu da vodi računa o teritoriji  koju  čini gradjevinsko  zemljiste i kupovinom odnosno ukrupljavanjem kapitala, izađe transparentno na trižiste, ali ja ne vidim ni jedan korak ka takvom razmisljanu.