Intervju Edis Durgutović - InfoKG

Kratak osvrt na 2019. godinu - Kakva je ona, po Vašem mišljenju, bila za građane Kragujevca; da li mislite da su zadovoljni i čime, odnosno nezadovoljni i zbog čega?

- Bila je godina sivila i propadanja, nažalost, kao i prethodnih pet; godina propuštenih šansi u kojoj se tavorilo, godina u kojoj skoro ništa nije urađeno ili veoma malo. Građani su apsolutno sa pravom nezadovoljni, grad nam je pretvoren u palanku bez investicija, bez razvojnih šansi, bez perspektive za građane... Ukratko, građani tumaraju u mraku po ulicama punim rupa.
Koji su problemi u gradu sa kojima se Vi kao građanin susrećete, šta je ono što Vam smeta kada izađete na ulicu, prošetate gradom, šta ne biste voleli da vide u Vašem Kragujvcu prijatelji koje ugostite?
- Grad je u proteklih pet godina u potpunosti devastiran, zapušten, stagniramo u svim segmentima, bolje rečeno - tonemo, propadamo. Spisak problema je predugačak - od loše infrastrukture, preko obrazovanja, sporta, kulture, ekologije do komunalnog sektora i privrede. Jednostavno sve je loše, sve mora drugačije. Gosti mogu da vide najzagađeniji grad, pun čađi i pepela, pun rupa po ulicama i trotoarima, razoren, nepokošen, neuredan grad. Ono što ne mogu da vide je ulična rasveta u centru grada koja radi.
Godina 2020. je izborna godina. Svi se bavite politikom i to je zajedničko, a šta je ono što Vas izdvaja od drugih političkih konkurenata, zašto će se birači opredeliti za Vašu opciju, a ne za neku drugu? (Govorimo samo na lokalnom nivu, prim.aut.)
- Govorimo istinu, dosledni smo, spremni smo da se uhvatimo u koštac sa problemima i menjamo sadašnje stanje bez kalkulacija i bez obzira na političke posledice. Neophodnost promene političkog kursa i otvaranje perspektive građanima kroz razvoj privatnog sektora. Na našoj strani su i mladost i energija, svest da ovaj grad moraju da vode stručni ljudi u svim resorima, a da smo mi tu da se za to izborimo i da im za to obezbedimo uslove.
Sa kime biste pravili koalicije, razgovarali, pregovarali, a sa kime izričito nikada ne biste razgovarali?
- U politici morate da razgovarate sa svima, ali to ne znači nužno da morate ili možete da sarađujete sa svima. Ako smo politički neistomišljenici, nismo neprijatelji. Mi prvo polazimo od toga koji je koncept, vizija razvoja grada, šta treba da se radi, a potom sa kim to može i da se uradi. Očigledno je da aktuelna gradska vlast ni posle pet godina nema realan koncept razvoja Kragujevca, samim tim sa ljudima koji vode grad ne možemo sarađivati.
Kakvu kampanju očekujete? Kakvu predizbornu atmosferu?
- Kampanje će, nažalost, biti kao i do sada, sa mnoštvom aktera bez politike, sa izbornim listama čiji aktivisti farbaju klupice, kose travu i privlače pažnju jeftinim politikanstvom, demagogijom i populizmom. Kampanju lažnih obećanja, lažnih investicija, predizbornog asfalta. Kampanju bez ključnih strateških ideja kako dalje.
Šta biste prvo uradili kada biste došli na vlast? (Govorimo o realnim stvarima, resursima kakvima raspolaže Grad u ovom trenutku).
- Prvo je promena politike strateškog razvoja grada i razbijanje iluzija da narodni kapitalizam donosi nešto dobro građanima. Razvoj grada je jedino moguć kroz realan sektor, a to je privatni sektor. Neophodno je i jedino ispravno omogućiti razvoj privatnog sektora, koji jedini donosi realan novac gradu. Poveravanje poslova i privatno-javno partnerstvo su jedini realni i jedini mogući pravci razvoja grada i prosperiteta građana. Jedino takvom politikom građani mogu da dobiju kvalitetnu, brzu i efikasnu uslugu po nižoj ceni.
Ukoliko u izbornoj trci ne ostvarite rezultate kakve očekujete, kakav život Kragujevčanima predviđate u potonjem periodu?
- Uveren sam da ćemo ostavriti odličan rezultat, jer jedino realna politika o kojoj mi pričamo ima perspektivu u budućnosti, a budućnost je jedino bitna. Sve ostalo je obmana, demagogija, sivilo, stagnacija i propadanje, zavaravanje građana Kragujevca da im narodni kapitalizam i socijalni turizam donose bilo šta dobro.